Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die www.thamerweguithoorn.nl (“deze website“) bezoekt.
Laatst gewijzigd op: 15-09-2023

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Beheer

Deze website staat onder beheer van Incombinatie B.V. (“Beheerder”).

Incombinatie B.V.
Kerkplein 18
6811 EA Arnhem
www.incombinatie.nl

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Aanbieder

Deze website wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Solidiam N.V. en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

Solidiam N.V.
Memlingstraat 2
1077 LR Amsterdam
www.solidiam.com

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Google services
Deze website maakt gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.  Zo zien wij welke pagina’s bezocht worden, hoe lang de website bezocht wordt en wanneer mensen uitstappen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens weer om de website te verbeteren. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van data. Wij delen geen onnodige gegevens met Google en IP-adressen worden anoniem verzameld. Lees hier hoe Google omgaat met persoonsgegevens en de inzet van haar middelen. 

Persoonsgegevens van belangstellende

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
Hieronder vindt u een specificatie van Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

AANMELDFORMULIER
Doel van de verwerking Relatiebeheer en marketing
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief, het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie en/of het uitvoeren van een marktanalyse en woonwensenonderzoek.
Informatie verwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

  • Geslacht
  • Naam (voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
  • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Inschrijving nieuwsbrief
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot aan opzegging van de registratie door opheffing op verzoek via een email naar info@thamerweguithoorn.nl.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring terecht bij Aanbieder via contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.